Auto : Tìm kiếm + Lưu trữ + Quảng bá >>> Thương hiệu của bạn >>> Trên 1000+ Websize Tìm kiếm 1000+ Nhà Cung Cấp

Sách Học Tập Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Ý Chí Tự Lực, Tự Cường Và Khát Vọng PhátTriển ĐấtNước – Nhiều tác giả – top1shop

Sách Học Tập Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Ý Chí Tự Lực, Tự Cường Và Khát Vọng PhátTriển ĐấtNước
Đơn vị phát hành: Công ty TNHH Sách luật Việt Nam
Tác giả: Tăng Bình – Ái Phương
Kích thước: 20 x 28cm
Loại bìa: bìa mềm
Số trang: 398 trang
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là một động lực quan trọng nhằm phát triển đất nước, thể hiện nguyện vọng của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thực hiện tốt chuyên đề trên là một trong những giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng. Để triển khai thực hiện hiệu quả chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021, Công ty TNHH Sách Luật Việt Nam phối hợp cùng với Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách:
Chuyên đề học và làm theo Bác năm 2021 và giai đoạn 2021-2026:
“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC”
Nội dung cuốn sách gồm những nội dung sau phần:
Phần thứ nhất. Hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa – Chuyên đề năm 2021: “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC”
Phần thứ hai. NHÌN LẠI 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII VÀ TRIỂN KHAI KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW VỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
Phần thứ ba. LỜI KÊU GỌI KHÁT VỌNG VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG;
Phần thứ tư. LỜI BÁC DẠY VỀ NÂNG CAO Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC;
Phần thứ năm. MỘT SỐ BÀI VIẾT, BÀI THAM LUẬN HỌC VÀ LÀM THEO BÁC VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC;
Phần thứ sáu. HỆ THỐNG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
Nhiều tác giả

Specification: Sách Học Tập Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Ý Chí Tự Lực, Tự Cường Và Khát Vọng PhátTriển ĐấtNước – Nhiều tác giả – top1shop

Nhà Phát Hành

Công ty TNHH Sách luật Việt Nam

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Nhập khẩu trong nước

Trong nước

ISBN

9786043289633

Loại phiên bản

Phiên bản thông thường

Loại nắp

Bìa mềm

Năm

2021

Sách Học Tập Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Ý Chí Tự Lực, Tự Cường Và Khát Vọng PhátTriển ĐấtNước – Nhiều tác giả – top1shop
Sách Học Tập Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Ý Chí Tự Lực, Tự Cường Và Khát Vọng PhátTriển ĐấtNước – Nhiều tác giả – top1shop

46,425,404,237.00

TOP18 - Top1YTuong.com - Top1idea.com - ideakids.vn
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart